O nasadu...


Začetki našega nasada segajo v leto 1991, ko smo zasadili prvih nekaj grmov ameriških borovnic. Danes nasad obsega nakaj več kot hektar površine, na katerem gojimo več kot 20 sort ameriških borovnic: od zgodnjih sort kot so Duke, Earlyblue, srednje ranih kot so Patriot, Bluecrop, Blueray, Berkeley in vse do poznih npr. Elliot, Elizabeta...

Delo v nasadu se začne že sredi februarja z obrezovanjem, nadaljuje z gnojenjem, košenjem, postavljenjem mreže proti ptičem in toči – vsa ta dela morajo biti opravljena že pred sezono. V sezoni pa je seveda prioritetno obiranje, zbiranje naročil, pakiranje in prodaja. Delo v nasadu se zaključi oktobra, ko se mreža ponovno zvije in spne do naslednjega leta.

Sezona se običajno prične sredi oz. konec junija in se zaključi sredi oz. konec avgusta. Vrhunec sezone je navadno sredi julija, takrat je tudi najugodnješi čas za večja naročila (zamrzovanje, ozimnica...) Seveda je vreme ključni dejavnik, ki vpliva za začetek, trajanje sezone in kakovost pridelka.

Delček našega nasada

Slika : Delček našega nasada